Historic Medals of Denmark

From SkibDen
Jump to: navigation, search

This site contains official (Approved/awarded by the Royal Household) historical and no-longer-awarded medals and orders of Denmark.

Note that there are also historical and no-longer-awarded medals in the "Royal Commemorative Section". This section contains medals that are NOT commemorating a specific event in the Royal House.

Sortet by date. Newest medals are first. The medals are sorted in two sections, one before and one after WW2.

*** = No content available (yet)

Post-1939

Ribbon (link) Year Danish English
Groenland R.png 1989-2017 Grønlands hjemmestyres Fortjenstmedalje - NERSORNAAT Medal of Merit of the Greenlandish Home-Rule
Ribbon GHR400.png 2014 Garderhusarregimentets 400 års erindringsmedalje The Guard Hussar Regiment 400th Anniversary Medal
Saarede i Tjeneste Ribbon.png 1995-2010 Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede*** The Defence Medal for Killed And Wounded
Fortjent Ribbon.png 1991-2010 Forsvarets Medalje*** The Defence Medal
Hjv 50 jub R.png 1998 Hjemmeværnets 50-års Jubilæumsmedalje*** The Home Guard 50'th Anniversary Medal
1956 Koreamedaljen (Jutlandiamedaljen)*** The Korean Medal
Ridder1 ribbon.png 1808-1952 Dannebrogordenens Hæderstegn Cross of Honor of the Order of the Dannebrog
Ridder ribbon.png 1865-1951 Den Kongelige Belønningsmedalje as an order for women The Royal Medal of Recompense as an order for women
1946 Kong Christian X's Erindringsmedalje*** Medal for Participation in the War 1939-1945
1946 Røde Kors medalje for krighjælpearbejde 1939-1945*** Red Cross medal 1939-1945
1946 Pro Dania*** Pro Dania

Pre-1939

Ribbon (link) Year Danish English
1920 Den Slesvigske Eringdringsmedaille af 1920*** Slesvig Commemorative Medal 1920
1919 Dansk Røde Kors Mindetegn for Dansk Krigsfangehjælp 1914-1919*** Red Cross Medal for Aid to POW's 1914-19
1877 Krigsminde Medaillen 1848-1850 og 1864*** War medal 1848-1850 og 1864
1877 Krigsminde Medaillen 1864*** War Medal 1864
1865 Kong Christian 9.'s Æresgave til de Slesvigske Kvinder*** King Christian 9th Gift of Honor for the Ladies of Slesvig
Medaljen for Tapper Daad 1864*** Medal for Bravery 1864
1848 Medaljen for Fædrelandskærlighed 1848*** Medal for Patriotism 1848
1851 Kong Frederik 7.'s Æresgave til de Slesvigske Kvinder*** King Frederik 7th Gift of Honor for the Ladies of Slesvig
1848 Medaljen for Tapperhed 1848*** Medal for Bravery 1848
1848/1877 Krigsminde Medaillen 1848-1850*** War Medal 1848-1850
1829 Medaljen for Driftige Islændere*** Medal for Enterprising Icelanders
Kong Frederik 7.'s Belønningsmedalje*** Medal of Recompense, King Frederik VII
1804-1810 Hæderstegn for Forligskommissærer*** Medal for Conciliation Officers
1801 Hæderstegnet for Slaget på Reden 1801*** Medal of Honor for the Battle of Copenhagen 1801
1772 Christian VII's Orden*** Order of King Christian VII
1771 Mathilde Ordenen*** The Order of Mathilda
1732 Troskabsordenen***
1616 Væbnede Arms Orden***