Historic medals

Lorep Ipsum

I’m no where near started on this section – below just serves as at to do list for myself.

RibbonDanishEnglish
Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede
Forsvarets Medalje
Hjemmeværnets 50-års JubilæumsmedaljeThe Home Guard 50th Anniversary Medal
Holmens Hæderstegn