Change archive

2020

5. October 2020: Added:
Den Kongelige Belønningsmedalje
Medaljen Ingenio Et Arti
Fortjenstmedaillen
Ridder af Dannebrog
Ridder af 1. Grad af Dannebrog
Kommandør af Dannebrog
Kommandør af 1. Grad af Dannebrog
Storkors af Dannebrog
Storkors med bryststjerne af Diamanter af Dannebrog
Storkommandør af Dannebrog
Dannebrogordenens Hæderstegn

4. October 2020: Added:
Forsvarsministerens Medalje – Notable recipients
Forsvarsministerens Medalje
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
Medaljen for Udmærket Lufttjeneste
Forsvarets Medalje for Tapperhed
Medaljen for Druknedes Redning
Medaljen for Ædel Dåd

30. September 2020: Added:
Hæderstegn for God Tjeneste i Redningsberedskabet
Hjemmeværnets Fortjensttegn
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn
Dansk Røde Kors Fortjensttegn
Dansk Røde Kors Hæderstegn
Fortjensttegnet for God Tjeneste i Forsvarets Reserve
Forsvarets Medalje for International Tjeneste
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Kosovo/KFOR
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Irak
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Libanon/UNIFIL
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan/ISAF
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, NATO Operation Ocean Shield
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Libyen
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Syrien
Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste

27. January 2020: Added the following:
Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn
Danmarks Turistråds Hæderstegn
Håndværksrådets Hæderstegn

2019

31. December 2019: Added the following:
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten
Hæderstegn for God Tjeneste ved Hæren
Hæderstegn for God Tjenste ved Flyvevåbnet
Forsvarets Hæderstegn for God Tjeneste
Hjemmeværnets anciennitetstegn

30. December 2019: Added the following:
Beredskabsforbundets Hæderstegn
Fredsprismedaljen
Elefantordenen
Forsvarets medalje for Faldne i Tjeneste
Forsvaret medalje for Sårede i Tjeneste

28. December 2019: Added a bunch of medals:
Hæderstegn for God Tjeneste i Brandvæsenet
Hæderstegn for God Tjeneste i Politiet
Tapperhedskorset
Justitsministeriets Medalje for Omkomne i Tjeneste
Justitsministerens Medalje
Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste
Justitsministeriets Medalje for International Indsats

27. December 2019: “Official” and “Royal Commemorative” lists are done. Still need the subpages.

26. December 2019: Not much, except everything! The website is now online on a not-so-1999 platform!
Please give me some time, as I manually move everything from the old HTML-platform to the new site. And as always, send me an email at let me know what you think!