Change archive

2020

27. January 2020: Added the following:
Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn
Danmarks Turistråds Hæderstegn
Håndværksrådets Hæderstegn

2019

31. December 2019: Added the following:
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten
Hæderstegn for God Tjeneste ved Hæren
Hæderstegn for God Tjenste ved Flyvevåbnet
Forsvarets Hæderstegn for God Tjeneste
Hjemmeværnets anciennitetstegn
30. December 2019: Added the following:
Beredskabsforbundets Hæderstegn
Fredsprismedaljen
Elefantordenen
Forsvarets medalje for Faldne i Tjeneste
Forsvaret medalje for Sårede i Tjeneste
28. December 2019: Added a bunch of medals:
Hæderstegn for God Tjeneste i Brandvæsenet
Hæderstegn for God Tjeneste i Politiet
Tapperhedskorset
Justitsministeriets Medalje for Omkomne i Tjeneste
Justitsministerens Medalje
Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste
Justitsministeriets Medalje for International Indsats
27. December 2019: “Official” and “Royal Commemorative” lists are done. Still need the subpages.
26. December 2019: Not much, except everything! The website is now online on a not-so-1999 platform!
Please give me some time, as I manually move everything from the old HTML-platform to the new site. And as always, send me an email at let me know what you think!