Welcome to the Denmark section.

This site contains currently awarded medals, that are either official Danish medals or private medals that have been approved by the monarch.
The medals are 97% sorted by presedence. A few of the newer Defense Medals are not yet sorted.

Official medals of Denmark, approved by the King/Queen: Click the ribbon to access the relevant page
Pictures? Ribbon: Danish: English:
4 Elefantordenen The Order of the Elephant
1 Storkommandør af Dannebrog Grand Commander of Dannebrog
1 Storkors med bryststjerne af Diamanter af Dannebrog Grand Cross with breaststar of Diamants of Dannebrog
2 Storkors af Dannebrog Grand Cross of Dannebrog
1 Kommandør af 1. Grad af Dannebrog Commander 1st Class of Dannebrog
1 Kommandør af Dannebrog Commander of Dannebrog
1 Ridder af 1. Grad af Dannebrog Knight 1st Class of Dannebrog
1 Ridder af Dannebrog Knight of Dannebrog
1 Dannebrogordenens Hæderstegn Cross of Honor of the Order of the Dannebrog
5 Fortjenstmedaljen The Medal of Merit
2 Medaljen Ingenio Et Arti The Medal Ingenio Et Arti
6 Den Kongelige Belønningsmedalje The Royal Medal of Recompense
2 Medaljen for Ædel Dåd The medal for Noble Deeds
2 Medaljen for Druknedes Redning The Medal for Saving Life from Drowning
1 Tapperhedskorset Cross of Bravery
1 Forsvarets Medalje for Tapperhed The Defence Medal for Bravery
1 Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste The Defence Medal for Excellent Service
2 Forsvarsministerens Medalje Medal of the Minister of Defence
1 Medaljen for Udmærket Lufttjeneste The Distinguished Flying Medal
1 Forsvarets medalje for Sårede i Tjeneste The Defence Medal for Wounded in Service
1 Forsvarets medalje for Faldne i Tjeneste The Defence Medal for Fallen in Service
2 Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten Navy Long Service Medal
3 Hæderstegn for God Tjeneste ved Hæren Army Long Service Medal
2 Hæderstegn for God Tjenste ved Flyvevåbnet Airforce Long Service Medal
2 Forsvarets Hæderstegn for God Tjeneste Department of Defence Long Service Medal
1 Fortjensttegnet for God Tjeneste i Forsvarets Reserve The Medal for Good Service in the Defence Reserve
1 Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats The Defence Medal for Meritorious Service
1 Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Kosovo/KFOR The Defence Medal for International Service, Kosovo/KFOR
1 Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Libanon/UNIFIL The Defence Medal for International Service, Lebanon/UNIFIL
3 Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan/ISAF The Defence Medal for International Service, Afghanistan/ISAF
1 Forsvarets Medalje for International Tjeneste, NATO Operation Ocean Shield The Defence Medal for International Service, NATO Operation Ocean Shield
1 Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Libyen The Defence Medal for International Service, Libya
1 Hjemmeværnets Fortjensttegn The Homeguard Medal of Merit
1 Hjemmeværnets 50-års Jubilæumsmedalje The Home Guard 50'th Anniversary Medal
5 Hjemmeværnets 25 års tegn The Homeguard Long Service Decoration
2 Hæderstegn for 25 års God Tjeneste i Redningsberedskabet Civil Defense Long Service Medal
1 Beredskabsforbundets Hæderstegn The Badge of Honor of the League of Civil Defence
1 Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn The Badge of Honor of the Reserve Officers Association of Denmark
1 Dansk Militær Idrætsforbunds Hæderstegn Badge of Honor of the Society of Danish Military Athletics
1 Redningsberedskabets Medalje The Rescue Preparedness Medal
-None- Danmarks Turistråds Hæderstegn Danish Tourism Board's Medal
2 Dansk Røde Kors Fortjensttegn The Danish Red Cross Badge of Merit
-None- Dansk Røde Kors Hæderstegn The Danish Red Cross Badge of Honor
3 Hæderstegn for 25 års God Tjeneste i Politiet Police Long Service Medal
5 Hæderstegn for God Tjeneste i Brandvæsnet The Fire Department Long Service Medal
-None- Håndværksrådets Hæderstegn Medal of Honor of the Chamber of Danish Handicraft
1 Grønlands hjemmestyres Fortjenstmedalje - NERSORNAAT Medal of Merit of the Greenlandish Home-Rule
1 Forsvarsbrødrenes Æreskors Danish Defense Brotherhood, Cross of Honor
2 Fredsprismedaljen Peaceprize Medal
7 Anciennitetstegn Long Service Badges